Regulament Concurs

SECTIUNEA 1.  REGULAMENTUL OFICIAL  AL CONCURSULUI

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor  fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 2. ARIA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

2.1 Concursul este organizat si se desfasoara la nivel virtual (internet), fiind permisa participarea oricarei persoane, cu cetatenie romana, indiferent de zona geografica de domiciliu din Romania. La Marele Premiu de 1000 lei participa automat si persoanele care au domiciliul in strainatate.

2.2 Concursul se desfasoara incepand cu 28.01.2013 pana la data exprimarii unui numar de 10.000 de abonati la newsletter.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Concursul se adreseaza persoanelor care au calitatea de abonati ai www.incomodph.ro (sunt inregistrati ca si abonati ai site-ului)  care  au varsta de peste 18 ani si accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

3.2. Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajatii Organizatorului, angajatii partenerilor Organizatorului si ai companiilor distribuitoare ale Organizatorului si nici membrii familiilor tuturor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

3.3. Dobandesc calitatea de participanti la prezentul concurs toti abonatii la newletter-ul  www.incomodph.ro care, in perioada concursului se inscriu  pe site si completeaza formularul tip.

3.4. Sunt abonati Incomodph.ro  toate persoanele inscrise benevol in baza de date a site-ului si care au completat in intregime toate informatiile solicitate de administratorul site-ului.

3.5. O persoana poate castiga o singura data premiul de tichete cadou, in valoare de 100 lei, in cadrul extragerii saptamanale, cu conditia sa demonstreze, la inmanarea ticheteleor ca este persoana care a completat formularul tip newsletter.

3.9. Prin participarea la Concurs, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la acest Concurs implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4 OBIECTUL CONCURSULUI

4.1. Administratorul organizeaza acest concurs pentru a aduce la cunostinta cat mai multor persoane activitatea site-ului www.incomodph.ro si a colaboratorilor sai.

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

5.1. In cadrul acestui Concurs, Organizatorul va acorda urmatoarele categorii de Premii:

5.1.1.  Tichete cadou in valoare de 100 lei, prin tragere la sorti saptamanala, iar castigatorul va fi anuntat prin e-mail sa se prezinte pentru ridicarea banilor la adresa: Ploiesti, str. Take Ionescu, nr. 7, bl. D, ap. 1.

5.1.2. Marele premiu este in valoare de 1.000 lei si se acorda dupa inscrierea a 10.000 de abonati la nesletter-ul site-ului www.incomodph.ro, prin tragere la sorti.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

6.1. Participantii devin automat concurenti din momentul in care completeaza formularul tip- newsletter si intra in baza de date a site-ului www.incomodph.ro.

6.2. Imediat dupa inscriere, concurentul primeste un mail din partea noastra, iar el trebuie sa confirme printr-un simplu clik ca a luat la cunostinta ca este inscris in concurs.

 6.3. La fiecare sfarsit de saptamana se va face o tragere la sorti, iar castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.incomodph.ro.

6.4. Fiecare participant poate vizualiza pe pagina numarul de abonati inscrisi in saptama in curs.

SECTIUNEA 7. STABILIREA CASTIGATORILOR

7.1. Concursul se inchide la data abonarii la newletter-ul www.incomodph.ro  a 10.000 de persoane.

7.2. Saptamanal se acorda un premiu de 100 lei, prin tragere la sorti, persoanelor care s-au abonat la newsletter-ul www.incomodph.ro.

7.2.1. La data inscrierii a 10.000 de abonati concursul se opreste si se organizeaza o extragere finala pentru acordarea marelui premiu de 1000 de lei.

7.3. La 5 (cinci) zile lucratoare de la data inchiderii, dupa verificare criteriilor de validare, Organizatorul va face public numele marelui castigator  pe site .

7.4. Castigatorii au obligatia de a confirma statutul de castigator printr-un mail de confirmare trimis Organizatorului la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la anuntarea lui. Organizatorul va raspunde la acest mail pentru a-l asigura pe castigator ca a primit confrmarea.

7.5. In mailul de confirmare trebuie specificate datele personale complete si exacte: nume si prenume complet, telefon, domiciliu, adresa de email, numar si serie buletin sau carte de identitate. Castigatoriul Marelui Premiu, indiferent daca are domiciliul in strainatate sau in alta localitate din afara Ploiestiului trebuie sa trimita in plus CNP si datele contului bancar in care vor fi trimisi banii (IBAN si banca la care este deschis contul).

7.7. Trimiterea acestui mail de confirmare cu toate informatiile necesare, conditioneaza acordarea premiului, pentru a evita eventualele nereguli la ridicarea premiilor.

7.8.Dupa trimiterea mailurilor de confirmare din partea castigatorilor, Organizatorul va verifica datele primite in termen de inca 3(trei) zile lucratoare. In cazul in care datele trimise in mailul de confrmare difera de datele declarate in contul de abonat Incomodph.ro, utilizatorul pierde premiul castigat. In cazul in care datele din mailul de confirmare si contul Incomodph.ro  difera de datele din actul de identitate, utilizatorul pierde premiul castigat.

7.9. Dupa verificari, Organizatorul va publica numele castigatorului saptamanal, precum si a celui final dupa incheierea concursului, pe site-ul propriu.

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI ERONATE

8.1. Reclamatiile referitoare la oricare din premiile castigate, inclusiv la marele premiul castigat, ulterioare publicarii numelui castigatorului/ castigatorilor nu va fi in responsabilitatea Organizatorului.

8.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

9.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Concursului, prelucreaza datele personale ale Participantilor in conformitate cu Legea 677/2001.

9.2. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele, prenumele si localitatea de resedinta, doar ale castigatorilor, precum si premiile castigate in cadrul Concursului vor fi facute publice conform legislatiei in vigoare.

9.3. Prin participarea la Concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora, inclusiv  cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului in scopul participarii la Concursuri viitoare si anuntarii castigatorilor.

9.4. Organizatorul are dreptul sa utilizeze baza de date creata ca urmare a implementarii prezentului concurs, pentru a transmite participantilor informatii si campanii publicitare legate de obiectul de activitate al Organizatorului, sau al tertilor aflati in legaturi contractuale cu Organizatorul.

9.5. Anuntarea castigatorilor va fi avea loc pe internet, pe site-ul propriu. Participarea la Concurs constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele lor va fi facut public de catre Administrator fara nici un fel de plata aferenta.

9.6. Prin participarea la Concurs, Participantii accepta ca, in cazul in care vor castiga un premiu  numele, prenumele, localitatea de resedinta,  sa poata fi facute publice, in mod gratuit.

9.7. Participantilor la concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15).

9.8. Datele personale ale castigatorilor vor ramane in evidentele societatii, conform legislatiei fiscale in vigoare.

SECTIUNEA 10. TAXE

10.1. Din punct de vedere fiscal, Marele Premiu castigat este venit net, urmand ca, pentru predarea acestuia catre castigator, acesta din urma sa achite impozitul aferent castigului, calculat astfel cum vor fi in vigoare prevederile legale la data organizarii concursului. Organizatorul este insa responsabil de calcularea, retinerea si virarea impozitului catre stat, impozitul pe venituri din premii si jocuri de noroc retinandu-se la sursa.

10.2. In acest scop, organizatorul va retine impozitul pentru Marele Premiu in bani, inmanand castigatorului venitul net de 1000 lei la finalul concursului, calculat ca fiind diferenta dintre venitul brut si impozitul aplicat conform legii.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Concurs ( prin publicarea pe site-ul propriu) existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.3. In cazul in care organizarea campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei promotionale.

SECTIUNEA 12 INCETAREA CONCURSULUI

12. Fara a exclude prevederile ART. 2.2, Organizatorul are dreptul de a modifica termenul de desfasurare a concursului, in situatia schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea concursului sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

SECTIUNEA 13. LITIGII, CONTESTATII

13.1 Orice persoana nemultumita de derularea concursului reglementat prin prezentul act, inclusiv de modalitatea de desemnare a castigatorului / castigatorilor, respectiv corectitudinea calculelor legate de impozitul aferent Marelui Premiu, are dreptul sa conteste in scris aspectele considerate neregulamentare, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la data declararii publice a castigatorilor. Contestatia se solutioneaza de Organizatorul concursului, si se comunica in scris contestatorului. Contestatia inregistrata suspenda procedura de acordare a premiului pana la solutionarea acesteia.

13.2 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din Ploiesti.

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

14.1. Prin participarea la acest Concurs, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

14.2. Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.incomodph.ro sau la sediul societatii.

Mai multe articole in Uncategorised

04 Noiembrie 2012

Publicitate

10 August 2010

Parteneri

10 August 2010

Contacte INCOMOD PH

- Toate articolele din Uncategorised-

Newsletter

  1. Comentarii
  2. Noutati
  3. Top Stiri

Facebook

Statistici

Vizitatori
1057
Articole
3420
Număr afișări articole
7426731
Vizitatori

Statistici

Azi34
Ieri380
Saptamana34
Luna8175
Total2737366

Currently are 62 guests and no members online

Sondaj

Sunteti multumit de primarul ADRIAN DOBRE?

Conect

Parteneri

f_145_145_15658734_00_images_parteneri_sindalimenta145.jpg

Telefoane utile

Apel unic de urgenta
112
CJ Prahova
0244/597171
IPJ Prahova
0244/595.340
Garda de mediu
0244/544.495
Ag. Ptr. Protectia Mediului
0244 / 544.134
Telefonul primarului
0800.800.884
Protectia consumatorului
0244/ 576.436
Prefectura Prahova
0244/ 51.45.45
Electrica
0244/ 929; 0244/ 405.701
Distrigaz
0244.597.786
Apa Nova
0244.407.600
Anticorupţie
0800.806.806

Autentificare

Copyright © 2018 INCOMOD. Ziar on line din Ploiesti, din Prahova, din Romania!. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.