Parlamentari SPD germani vin in Romania sa preia modelul HCL 502/2015 ca exemplu. Numai ca primarul interimar Cristian Ganea vrea sa-l distruga si sa faca tara de ras

Citeşte mai departe...O delegatie de sapte persoane,  formata din doi parlamentari germani ai SPD( echivalentul Partidul Social Democrat din Romania), respectiv Annete Kramme( secretar general de stat si parlamentar german) si Ute Vogdt( parlamentar german) si reprezentanti ai Federatiei Germane pentru Protectia Animalelor, cea mai mare organziatie de protectia animalelor si conservarea naturii din Europa, va veni in Romania. Motivul este acela ca se doreste o discutie despre modelul Ploiesti redat prin HCL 502/ 2015, pentru a fi implementat la nivel mai mare, cunoscut fiind faptul ca acest program de sterilizare si returnare reprezinta singura solutie viabila. “Ca si intreaga comunitate internationala, membri delegiei germane sunt extrem de incantati de programul eficient, civilizat si uman care ar urma sa se implementeze asa cum este elaborata HCL 502 in prezent. Din informatiile noastre, urmeaza sa se propuna modificarea HCL 502 in sensul elimnarii reteritorializarii, care este tocmai ceea ce semnifica solutia rezolvarii situatiei cainilor fara stapan, in sensul de a nu mai fi in strada. Daca s-ar intampla acest lucru ar fi un soc pentru intreaga opinie internationala si, mai mult, o imagine extrem de proasta pentru balbaiala si nestatornicia reprezentantilor autoritatilor ploiestene si, mai ales, a prefecturii”, ne-a declarat Carmen Arsene, presedinte Fedeatie Nationala pentru Protectia Animalelor.

Avand in vedere ca primarul interimar Cristian Ganea doreste modificarea HCL 502/2015 in sedinta urmatoare de Consiliu Local, prin actiunea sa ne va face de tot rasul in fata delegatiei germane. “Felicitari”, domnule Cristian Ganea!
Sursa foto: deprahova.ro

Avem proiectul de modificare al HCL 502/2015, privind gestionarea cainilor cu si fara detinator din municipiul Ploiesti

Citeşte mai departe...Asa cum am promis AICI, va aducem al cunostinta proiectul de modificare al HCL 502/2015, pe care initiatorul sau, primarul interimar al Ploiestiului, doreste sa-l supuna aprobarii Consiliului Local, dupa cum i-a ordonat prefectul judetului, Rodica Paraschiv, conform atributiilor pe care le intelege gresit atunci cand le aplica, parca, in defavoarea multora dintre cetateni.

Orice alte comentarii ar fi de prisos, asa ca va invit sa cititi proiectul de modificare prin care se doreste scoaterea din textul sau a reteritorializarii cainilor de pe strazi, metoda care implica sterilziarea, deparazitarea, microciparea, inregistrarea animalului returnat si, mai ales, asumarea de catre o persoana fizica sau a unui ONG a returnarii. Ca sa nu mai spunem ca un caine sterilizat nu mai este agresiv, pentru ca nu mai produce hormoni.

R O M Â N I A

JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

HOTĂRÂREA Nr.

privind completarea si modificarea  Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Ploiești nr. 502/2015 privind  gestionarea câinilor cu şi fără deţinător din Municipiul Ploieşti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti:

Văzând expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial Constantin Stere prin care se propune aprobarea gestionării câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești;  

În conformitate cu art. 17, alin 3 lit. “c” şi “d” din Hotărârea Guvernului nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

În conformitate conform cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân aprobată prin Legea 227/2002 cu completările și modificările ulterioare.

În conformitate conform cu Legea 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, art. 15 alin. 2, privind regimul juridic al contravenţiilor.

În temeiul Legii nr. 215 din 27/05/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.7- Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de ..................

În temeiul art. 38(2), lit. d din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 

   H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Aprobă completarea și modificarea Regulamentului privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel:

- se modifică și se completează art.1 alineatul (2) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „Gestionarea câinilor cu și fără deținător se face prin sterilizare, identificare, returnare și adăpostire temporară sau până la încredințarea permanentă spre adopție”;

- se modifică art.2 alineatul (i) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „ gestionarea câinilor fără deținator- ansamblul de operațiuni care cuprinde capturarea, adăpostirea temporară sau permanentă, hrănirea, adăparea, deparazitarea, vaccinarea, identificarea, înregistrarea, tratarea medicală necesară, sterilizarea, încredințarea spre adopție, efectuarea programelor corelative educaționale și de informare a populației”;

- se abrogă art.2 litera j) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești;

- se modifică art.3 alineatul (3) litera b) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „cazarea până la adopție a câinilor colectați de pe domeniul public pentru că sunt agresivi ori pentru că au fost solicitați pentru adopție ori pentru că au fost pierduți și deținătorii lor au fost identificați, în conformitate cu prezenta hotărâre”;

- se completează și se modifică art.3 alineatul (5) litera b) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „Câinii aduși în adăpost vor fi cazați în condițiile de siguranță cel puțin 3 zile după sterilizare, după care pot fi dați spre adopție”;

- se abrogă art.3 alineatul (6) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu si fără deținător din municipiul Ploiești;

- se abrogă art.3 alineatul (7) litera b) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești;

- se modifică art.3 alineatul (8) litera a) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „Câinii care nu au fost adoptați sau adoptați la distanța și sunt declarați câini agresivi în înțelesul prezentei hotărâri, pot fi eutanasiați cu condiția ca agresivitatea să fie constantă și confirmată printr-un proces verbal de o comisie formată din reprezentantul autorității municipale și reprezentantul unei organizații de protecție a animalelor și confirmată prin semnătura a minimum doi martori.”;

- se modifică art.7 alineatul (2) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „Acțiunile de capturare, adăpostire, identificare, înregistrare, hrănire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, tratare medicală, dezinfecție a adăpostului, evaluare a agresivității câinilor, revendicare, adopție, eutanasie, completarea registrelor speciale, se vor desfășura în prezența reprezentanților organizațiilor de protecție a animalelor.”;

- se modifică art.9 litera g) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „desfășurarea activității de capturare, tratare și sterilizare a animalelor, cu încălcarea normelor prevăzute de prezentul Regulament - cu amendă de la 1500-2500 lei”.

Art. 2. Administrația Parcului Memorial Constantin Stere și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                                                  Dată în Ploiești astăzi,……..

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,                                                                                                                                  Simona Albu

 

 

 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                           

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI           

    AVIZAT,

       PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

VICEPRIMAR

George Pană

 

 

 

                                   RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea

Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Ploiești nr.502/15.12.2015

 privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din

 Municipiul Ploiești

 

 

 

            Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere “ Ploiești s-a organizat începând cu 01.07.2002 în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002 , având ca obiect principal de activitate – administrarea și gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești .

            Conform hotărârii Consiliului Local nr.310/19 decembrie 2002, își completează obiectul de activitate cu Serviciul Ocrotirea Animalelor și Mediului. Astfel, fiind serviciu în cadrul unității noastre, s-au alocat cheltuieli(în funcție de referatul de necesitate) din bugetul instituției.

            Pentru a aduce la îndeplinire prevederile regulamentului privind gestionarea câinilor fără stăpân este necesară angajarea de personal calificat după cum urmează: 4 medici veterinari, 5 asistenți veterinari, 20 muncitori, 3 șoferi.

            Acest personal este necesar pentru îngrijirea unui efectiv de aproximativ 2000 capete câini deja existenți în adăpost, dar și pentru capturare, identificare, deparazitare, vaccinarea, sterilizarea și îngrijirea câinilor ce urmează a fi capturați, aproximativ 3500 capete. De asemenea pentru asigurarea standardelor de bunăstare conform legislației în vigoare vor trebui achiziționate următoarele : hrană uscată, medicamente de uz veterinar, materiale sanitar-veterinare.

           Este necesară inființarea unei unități mobile dotată cel puțin cu o masă de operație, lampă de operație, sterilizator, frigider, sursă de apă, chiuvetă, dulapuri, precum și cu produse medical-veterinare necasare desfășurării operațiilor și tratamentelor veterinare, în condiții igienico-sanitare în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare. Ținând cont de cele menționate mai sus este necesară achiziționarea unei ambulanțe veterinare dotată corespunzător. Costurile aferente pentru materialele și operațiunile prezentate anterior sunt anexate la prezentul raport de specialitate și sunt reprezentate ca valoare capturare și îngrijire/câine/zi.

 

DIRECTOR,                                                                        Inspector de Specialitate cu atribuţii de Consilier Juridic,

Moagher Laura Mihaela                                                                 Eftimie Viorel    

                                                                             

  Serv. Fin.- Contabilitate,                   Tătaru Liliana

 

Serviciul Ocrotirea Animalelor Comunitare,                     Poenaru Dragoș

        

                                                                                   

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

 

 

                                            EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea

Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Ploiești nr. 502/15.12.2015 privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din

Municipiul Ploiești

 

 

În conformitate cu art.17, alin 3 lit. “c” şi “d” din Hotărârea de Guvern nr.955/15.06.2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, avand in vedere situația câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Ploiești, care în ciuda eforturilor administrației locale nu este pe cale a se ameliora semnificativ se impune adoptarea unor măsuri unitare la nivel de unitate administrativ teritorială care sa diminueze potențialul local al creșterii populației canine ce ajunge în final a afecta cetățenii, devenind câini fără stăpân.

Având în vedere că o parte din prevederile Hotărârii Consiliului Local 502/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, conform Anexei nr.1, nu sunt aliniate la prevederile legale în vigoare referitor la reteritorializare/returnare (în teriroriu), încalcă legislația națională privind bunăstarea animalelor și convențiile internaționale ratificate de România,  propunem completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.502/15.12.2015

Facem mențiunea că legislația națională în domeniu are ca principal obiectiv colectarea câinilor fără stăpân și nu menținerea lor pe domeniul public chiar dacă sunt sterilizați-așa cum se reglementează prin Hotărârea de Consiliu Local nr.502/2015.

Strategia reteritorializării cuprinsă în recenta Hotărâre de Consiliu Local are ca efect descurajarea adopțiilor reale care implică îngrijirea și supravegherea responsabilă a câinilor adoptați, în schimb încurajează menținerea câinilor fără stăpân pe domeniul public în schimbul unor asumări formale sau chiar in lipsa acestora cu toate binecunoscutele consecințe negative asupra oamenilor și a animalelor.

 

 

                                          VICEPRIMAR

                              CU ATRIBUȚII DE PRIMAR

 

                                CRISTIAN MIHAI GANEA

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

 

 

 

Regulament privind

gestionarea câinilor cu şi fără deţinător din municipiul Ploieşti

 

Capitolul 1

Dispoziţii generale

 

 

Art.1 (1) Prezentul regulament reglementează măsurile necesare în vederea controlului reproducerii câinilor cu şi fără deţinător şi pentru reducerea numărului de câini fără deţinător.

(2) Gestionarea câinilor cu şi fără deţinător se face prin sterilizare, identificare,  returnare către deţinător şi adopție temporară sau până la incredințarea permanentă spre adopție.

Art. 2 - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a.            deţinător - orice persoană care deţine cu orice titlu valabil un animal, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căruia se află animalul;

b.            animal – câine;

c.            câine fără deţinător - câinele care nu are proprietar, nu este deţinut cu niciun titlu valabil de nicio persoană fizică sau juridică sau care nu se află în îngrijirea niciunei persoane fizice sau juridice. Nu sunt consideraţi câini fără deţinător câinii abandonaţi sau pierduţi ai căror deţinători pot fi identificaţi;

d.            câine comunitar - câine fără deţinător reteritorializat de către serviciul public pentru gestionarea câinilor fără deţinător ori contractanţi sau de către alte persoane fizice sau juridice;

e.            câine cu deţinător - orice câine care are proprietar, este deţinut cu orice titlu valabil de orice persoană fizică sau juridică sau care se află în îngrijirea oricărei persoane fizice sau juridice;

f.             câine agresiv - orice câine aflat în libertate în locuri publice care atacă şi muşcă fără să fie provocat;

g.            câinele aflat în impas de supravieţuire - câinele a cărui viaţă se află într-un pericol iminent şi care, în absenţa intervenţiei umane, nu ar putea supravieţui;

h.            câini utilitari - acei câini care în urma unei selecţii şi dresajului specific obţin un atestat şi sunt utilizaţi în folosul comunităţii, ca şi câini de poliţie, de căutare şi salvare, însoţitori ai persoanelor cu diferite dizabilităţi şi pentru terapie asistată;

i.             gestionarea câinilor fără deţinător - ansamblul de operaţiuni care cuprinde capturarea, adăpostirea temporară sau permanentă, hrănirea, adăparea, deparazitarea, vaccinarea, identificarea, înregistrarea, tratarea medicală necesară, sterilizarea, încredinţarea spre adopţie, efectuarea programelor corelative educaţionale şi de informare a populaţiei;

j.             eutanasie - actul medical prin care se provoacă moartea rapidă şi nedureroasă şi care constă în anestezierea generală a animalului urmată de injectarea unei soluţii letale de uz veterinar, în conformitate cu indicaţiile din prospect, şi de constatarea decesului animalului;

k.            boală incurabilă - boala nevindecabilă care provoacă suferinţe cronice severe şi/sau orice traumatism inoperabil care provoacă suferinţe cronice severe sau moartea;

l.             sterilizare - intervenţia chirurgicală de castrare a animalului: ovaro-histerectomie pentru femele, respectiv orhidectomie pentru masculi;

m.          identificare câine cu deţinător - fie aplicarea la nivelul urechii a unui crotal din material plastic inscripţionat pe faţa vizibilă cu un număr de ordine şi tatuarea fie microciparea;

n.            identificare câine fără deţinător - aplicarea la nivelul urechii a unui crotal din material plastic inscripţionat pe faţa vizibilă cu un număr de ordine şi tatuarea celeilalte urechi;

o.            tatuare - tatuarea pe partea interioară a urechii şi se face numai sub anestezie (preferabil în acelaşi timp cu sterilizarea);

p.            microcipare - aplicarea de microcip subcutanat, în zona bazei cefei, între omoplaţi;

q.            crescător de animale - deţinătorul de animale care deţine şi creşte câini în scopul reproducerii şi/sau comercializării;

r.             unitate de sterilizare mobilă - unitate mobilă, special amenajată, dotată în mod corespunzător cu instrumente şi produse medical-veterinare necesare derulării activităţilor practicate, în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare;

s.            cabinet/medic veterinar contractant, dacă nu se menţionează explicit- cabinetul veterinar/medicul veterinar de liberă practică care a încheiat cu Primăria contract pentru efectuarea operaţiilor de sterilizare şi pentru alte operaţii în cadrul asistenţei medical-veterinare;

t.             Medic veterinar angajat– medicul veterinar angajat în cadrul unei unități (structura) executivă specializată a Primăriei Municipiului Ploiești.

 

Capitolul 2

Obligaţiile Municipiului Ploieşti/Consiliului Local Ploiești,

medicului veterinar şi deţinătorului

Art. 3 – Obligațiile Municipiului Ploieşti/Consiliului Local Ploiești :

(1) În termen de 90 de zile, Municipiului Ploieşti va elabora un program privind activităţile de sterilizare, deparazitare, identificare şi înregistrare a animalelor cu şi fără deţinător şi de vaccinare antirabică a câinilor fără deţinător. Programul trebuie sa aibă în vedere cel puțin următoarele aspecte :

-  estimarea numărului animalelor fără deținător existente pe raza Municipiului Ploiești,

-  estimarea bugetului necesar aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului Regulament;   

- identificarea de locații pentru organizarea și desfășurarea activităților specifice adăposturilor de animale, pe raza Municipiului Ploiești sau pe raza altor unități administrativ-teritoriale cu care Municipiul Ploiești are sau intenționează să aibă contracte de asociere în acest domeniu.

b) Va asigura personalul necesar pentru adăpostul de câini al primăriei având ca obiect activitățile de îngrijire, supraveghere, capturare a animalelor, efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare prevăzute de legislaţia sanitară veterinară, potrivit necesităților acestei activități și bugetului alocat.

c) va identifica resursele financiare necesare pentru achiziționarea unei unități mobile de urgență pentru efectuarea operațiunilor prevăzute la pct.(12) ;

(2) a) Costurile deparazitării, sterilizării, identificării prin crotaliere şi tatuaj a animalelor cu şi fără deţinător vor fi suportate de către :

- Municipiul Ploiești prin bugetul Administrației Parcului Memorial Constantin Stere pentru animalele fără stăpân identificate și ridicate de pe raza Municipiului Ploiești.

- Deținătorii legali ai acestora în celelalte cazuri.

b) Costurile tratării, vaccinării antirabice a câinilor fără deţinător vor fi suportate de Municipiul Ploiești

c) Costurile de identificare prin microcipare (la solicitarea deţinătorilor) a animalelor cu deţinător vor fi suportate de către deţinător.

 (3) În termen de 6 luni Municipiul Ploiești, prin organismele executive ce administrează serviciul de protecție a animalelor, va organiza adăpostul pentru câini care deservește nevoile Municipiului Ploieşti, în conformitate cu cerinţele legii, în vederea utilizării pentru:

a) recuperarea câinilor fără deţinător după tratare, sterilizare;

b) cazarea până la adopţie a câinilor colectaţi de pe domeniul public pentru că sunt agresivi ori pentru că au fost solicitaţi pentru adopţie ori pentru că au fost pierduţi şi deţinătorii lor au fost identificaţi, în conformitate cu prezenta hotărâre;

c) cazarea până la adopţie a câinilor confiscaţi de la deţinători în baza legii 205/2004 privind protecţia animalelor cu modificările şi completările ulterioare;

d) eutanasierea în condițiile prezentului Regulament;

(4) Municipiul Ploieşti va pune la dispoziţia medicului veterinar angajat spaţiul necesar pentru sterilizarea şi tratarea animalelor, în incinta Adăpostului pentru câini;

(5) a) Normele de capturare, transport, adăpostire, hrănire, asistenţă medicală veterinară, eutanasie vor fi în conformitate cu Ordonanța de Urgență155/2001 aprobată şi modificată prin legea 227/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi cu respectarea legii 205/2004 cu modificările şi completările ulterioare;

b) Câinii aduşi în adăpost vor fi cazaţi în condiţii de siguranţă cel puţin 3 zile după sterilizare după care pot fi adoptați;

c) Fiecare câine intrat în adăpost ori capturat în vederea sterilizării la cabinetele medical-veterinare care au contract în acest sens cu Primăria/Serviciul de gestionare, va avea o fişă care să conţină cel puţin următoarele date: data şi locul capturării, datele de identificare ale animalului (sex, semnalmente, data naşterii - aproximativă, nr. tatuaj, nr. crotal, nr. microcip), data sterilizării, numele şi semnătura medicului care a efectuat manopera de sterilizare, informaţii medicale, data şi locul returnării în teritoriu sau dacă a fost adoptat;

(6) a) Priorităţile de capturare a câinilor fără deţinător vor fi după cum urmează: câinii agresivi, animalele bolnave sau rănite, femelele gestante, femelele în perioada de reproducere, alte situaţii. Din punct de vedere al zonei, priorităţile de capturare a câinilor fără deţinător sunt: grădiniţe şi unităţi şcolare, unități sanitare, instituţii publice, locuri de joaca, parcuri, alte spații publice.

 (7) a) Câinii care nu au fost adoptaţi sau adoptaţi la distanţă şi sunt declaraţi câini agresivi în înţelesul prezentei hotărâri, pot fi eutanasiaţi cu condiţia ca agresivitatea să fie constatată şi confirmată printr-un proces verbal de o comisie formată de reprezentantul autorităţii municipale şi reprezentantul unei organizaţii de protecţie a animalelor şi confirmată prin semnătura a minimum doi martori.

b) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, după ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de lege;

c) Cheltuielile necesare aducerii la indeplinire a procedurilor prevazute de legislatia in vigoare se suporta din bugetul local si/sau din alte surse;

d) Se recomandă a fi eutanasiate numai animalele care suferă de boli incurabile dovedite şi numai cu respectarea prevederilor legale.

 (9) Eutanasia animalelor se va face numai de către medicul veterinar acreditat în prezenţa unui reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale pentru protecţia animalelor, interesate. Excepţie fac doar cazurile de forţă majoră, caz în care se notifică reprezentantului cazul înainte de a se proceda la eutanasie.

(10) Animalele cu deţinător care suferă de boli incurabile dovedite, vor putea fi eutanasiate numai cu acordul scris al deţinătorului.

(11) Adopţia animalelor din adăpostul public se va face gratuit.

(12) Acţiunile de intervenţie de urgenţă, tratament, sterilizare, vaccinare şi identificare pot fi efectuate şi cu ajutorul unei unităţi mobile dotată cel puţin cu o masă de operaţie, lampă de operaţie, sterilizator, frigider, sursă de apă, chiuvetă, dulapuri, precum şi cu toate produsele medicinale veterinare necesare desfăşurării operaţiilor menţionate în condiţii igienico-sanitare în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare.

(13) Unitatea mobilă menţionată la alin. (12) poate deservi şi alte comune învecinate, pe bază de contract cu primările acestora, dar numai după ce cca 90% din animalele existente în municipiul Ploieşti sunt sterilizate, astfel încât activitatea unităţii pe teritoriul altor localităţi să nu afecteze bunul mers al activităţii de gestionare a animalelor din Ploieşti.

 

Art. 4 – (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se înfiinţează în cadrul municipiului Ploieşti Registrul Local de identificare şi înregistrare a câinilor fără deţinător care vor conţine următoarele date:

a) datele de identificare ale animalului: sex, semnalmente, data naşterii (care poate fi şi aproximativă dacă nu se cunoaşte cu exactitate), nr. tatuaj, nr. crotal, nr. microcip;

b) menţiunea: sterilizat sau nesterilizat;

(2) data şi locul capturării, data şi locul returnării în teritoriu conform art. 3, alin (6) sau a adoptiei;

Art. 5 - (1) Prestatorii de servicii semnatari ai contractului pentru acţiunile enumerate la art. 3 au următoarele atribuţii: sterilizarea, identificarea animalelor şi transmiterea datelor în vederea înregistrării.

(2) Nu vor fi sterilizate femelele care se află în perioada de alăptare.

(3) Sterilizarea se efectuează obligatoriu prin ovarohisterectomie la femele şi prin orhidectomie la masculi. În cadrul operaţiei se utilizeaza numai fire de sutură resorbabile.

(4) Este interzisă sterilizarea animalelor cu vârsta mai mică de 5 luni şi a celor a căror stare de sănătate nu permite efectuarea respectivei operaţiuni medicale.

(5) Sterilizarea animalelor în cadrul cabinetelor veterinare contractante se face pe bază de programare.

(6) Prestatorii de servicii menţionaţi la alin. (1) şi orice alte cabinete veterinare de pe teritoriul municipiului Ploieşti au următoarele obligaţii:

a) de a transmite lunar către Primărie, în format electronic sau pe hârtie, situaţia animalelor sterilizate şi identificate pentru a fi introdusă în baza de date. Situaţia transmisă trebuie să conţină datele menţionate la art. 4;

b) de a transmite lunar către Primărie orice modificări intervenite ulterior (care i-au fost sesizate) privind situaţia animalelor înregistrate;

c) de a transmite lunar către Primărie datele de înregistrare a gestaţiilor şi fătărilor animalelor menţionate la art. 6 alin. (3) lit. b);

d) de a elibera deţinătorului o adeverinţă (v. anexa 1) prin care se poate atesta sterilizarea şi/sau identificarea sau să facă toate menţiunile din anexa 1 pe carnetul de sănătate a animalului. O copie a adeverinţei va rămâne în arhiva medicului.

(7) Prestatorii de servicii medicale veterinare vor putea desfășura activități în baza prezentului Regulament doar pe baza de contract încheiat cu Municipiul Ploiești și numai în măsura în care autoritatea publică locală nu are capacitatea de a asigura serviciile medicale prin mijloace proprii.

(8) Selecția Cabinetelor veterinare contractante se va face de către autoritatea locală, pe baza de licitație publică privind serviciile care se solicită.

(9) Prestatorii de servicii menţionaţi la alin. (1) au obligaţia să perceapă pentru sterilizarea câinilor cu deţinător un tarif cel mult egal cu tariful contractat cu Municipiul Ploieşti pentru sterilizarea câinilor fără deţinător.

Art. 6 (1) Deţinătorii au obligaţia sterilizării animalelor cu vârsta de peste 6 luni.

(2) Vor fi exceptate de la obligativitatea sterilizării următoarele categorii de animale:

a) animalele la care starea de sănătate nu permite intervenţia chirurgicală, aspect dovedit prin diagnostic şi certificat medical eliberat de medicul veterinar;

b) câinii utilitari;

c) animalele pentru care deţinătorul plăteşte o taxă anuală în conformitate cu alin. (3);

d) câinii cu pedigree;

(3) a) În cazul în care deţinătorul nu şi-a sterilizat animalele deţinute în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau, după caz, de la data nașterii lor, va plăti o taxă anuală la Municipiul Ploieşti într-un cuantum de 50 lei per câine nesterilizat, cu excepţia deţinătorilor ce fac obiectul alin.(2) literele a), b) si d);

b) Crescătorii precum şi ceilalţi deţinători de animale au obligaţia de înregistrare a gestaţiilor imediat ce acestea au fost sesizate de crescător/deţinător, precum şi, în termen de 10 zile, a fătărilor, prin intermediul medicilor veterinari de liberă practică;

c) Pe lângă taxa per câine nesterilizat fiecare deţinător va plăti la Primăria municipiului Ploieşti o taxă de reproducere de 300 lei pentru fiecare generaţie de pui;

d) Pentru femelele fără valoare chinologică nu sunt admise mai mult de două fătări.

(4) Deținătorii de animale cu vârstă mai mare de 6 luni și care nu sunt sterilizate au obligația de a declara această situație la municipiul Ploiești în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament sau după caz, de la data împlinirii de către animal a vârstei de 6 luni.

 

 

Capitolul 3

Contravenţii. Dispoziţii finale

 

Art. 7 (1) Accesul reprezentanţilor organizaţiilor de protecţie a animalelor în adăpostul de câini gestionat de primărie ori de un contractant al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân este neîngrădit.

(2) Acţiunile de capturare, adăpostire, identificare, înregistrare, hrănire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, tratare medicală, dezinfecţie a adăpostului, evaluare a agresivităţii câinilor, revendicare, adopţie, eutanasie, completarea registrelor speciale, se vor desfăşura în prezenţa reprezentanţilor organizaţiilor de protecţie a animalelor.

 

Art. 8 Primăria, în colaborare cu organizaţiile de protecţie a animalelor, va efectua campanii de mediatizare cu privire la prezentul proiect, de conştientizare şi educaţie a populaţiei cu privire la legislaţia în vigoare, la necesitatea respectării drepturilor animalelor, a răspunderii faţă de animalul propriu etc. prin:

a) implementarea de programe de informare şi educare, inclusiv in unitatile de invatamant de pe raza municipiului Ploiesti;

b) amenajarea de afişaje stradale pentru promovarea adopţiilor şi sterilizării, care să conţină şi informaţii cu privire la locaţiile unde sterilizarea se efectuează gratuit, cu respectarea regulilor locale de publicitate;

c) crearea unui website pentru adopţii şi popularizarea lor prin intermediul reţelelor virtuale de socializare;

d) organizarea bilunară de târguri de adopţii;

e) informarea constantă a populaţiei în legătura cu numărul de câini aflaţi în adăpost şi cu numărul de câini adoptaţi;

f) tipărirea şi împărţirea de materiale informative în scoli, licee, parcuri, la sediul asociaţiilor de proprietari, la sediul regiilor autonome şi al serviciilor publice de interes local;

 

Art. 9 Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

 

a)            neînregistrarea gestaţiilor şi fătărilor, în condiţiile stipulate în prezentul Regulament, cu amendă de la 100-500  lei;

b)           netransmiterea de către medicii veterinari/ cabinete medicale veterinare a raportărilor lunare complete pentru mai mult de două luni consecutiv amendă de la 500-1000 lei;

c)            utilizarea unor adeverințe incomplete/incorecte de către medicii veterinari/cabinete medicale amendă de la 500-1000 lei;

d)           abandonarea pe teritoriul municipiului Ploiești a animalelor provenite din alte localități- cu amendă de la 1500-2500 lei ;

e)           abandonarea pe teritoriul municipiului Ploiești a puilor rezultați din fătare – amendă de la 1500-2500 lei ;

f)            nedeclararea deținerii de animale cu vârstă mai mare de 6 luni și care nu sunt sterilizate – cu amendă de la 100-500 lei;

g)            desfășurarea activității de capturare, tratare și sterilizare a animalelor, cu încălcarea normelor prevăzute de prezentul Regulament – cu amendă de la 1500-2500 lei.

Art. 10 - Veniturile provenite din amenzile contravenţionale aplicate pentru încălcarea prezentei hotărâri, din taxele plătite la primărie pentru deţinerea de animale nesterilizate şi din taxele percepute de către primărie pentru sterilizarea şi identificarea animalelor cu deţinător şi menţionate la art. 3, precum şi art. 9 devin venituri la bugetul local.

Art. 11- Municipiul Ploiesti va constitui un departament în cadrul organigramei Poliției Locale, compus din minim 4 polițiști locali instruiți în domeniul protecției animalelor. În activitatea lor, aceștia vor colabora în toate acțiunile cu reprezentați ai Organizațiilor Non-Guvernamentale specializate în protecția animalelor, în baza unui protocol.

Pentru bună desfășurare a activității, departamentului constituit în cadrul Poliției Locale Ploiești îi va fi alocat un număr de telefon permanent care va fi adus la cunoștință opiniei publice. Rolul acestui departament este de a monitoriza modul de aplicare a prezentei hotărâri precum şi de a colabora cu Poliţia Română şi Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în vederea asigurării respectării legislației specifice.

Art. 12 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.9 se face de către politiștii locali din cadrul Departamentului Protecția Animalelor, din cadrul Poliției Locale Ploiești.

(2) Agentul constatator stabileşte amenda în procesul verbal de constatare a contravenţiei. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în cazul încălcării prevederilor sancţionabile prin alte acte normative se face în conformitate cu acestea.

 

 

Emisiunea “Momentul Adevarului”, din 3 martie, despre cutremur a aratat, daca mai era nevoie, ca primarul interimar este paralel respectul fata de membri UAP

Citeşte mai departe...In data de 3 martie, cu o zi inainte de implinirea a 39 de ani de la cutremurul devastator de 7,2 grade pe scara Richter, Daniel Dimache a realizat emisiunea “Momentul adevarului” la Valea Prahovei TV, in care s-a dezbatut situatia blocurilor din Ploiesti. Invitati au fost ing. Bogdan Dabija, consilierul local George Botez si jurnalistul Mihai Ciobanu.. Eu am participat in calitate de presedinte al Uniunii Asociatiilor de Proprietari si am subliniat faptul ca inca din data de 14 ianuarie 2016 am depus o cerere in care am invitat primaria Ploiesti sa fie partener cu Uniunea Asociatiilor de Proprietari pentru a organiza trei dezbateri publice in care sa se gaseasca cele mai bune solutii financiare si tehnice pentru ploiesteni, in vederea consolidarii blocurilor construite inainte de 1978. Mai mult, am atasat cererii noastre si draftul de protocol ca sa nu mai munceasca cei din primarie, ca poate nu-si vad capul de treaba cu atatea proiecte europene. Dupa ce ar fi avut loc dezbateril si am fi identificat solutiile, am fi putut comunica ploiestenilor care sunt acestea si lasam la latitudinea lor sa aleaga cea mai buna varianta. Era data de 3 martie si acest individ lipsit de respect fata de UAP, fata de viata noastra, care nu mai conteneste sa se laude pe Facebook cu marile realizari …nefinalizate, inca, nu a binevoit sa ne dea un raspuns. Domnul Ganea crede ca vorbeste cu oamenii care sunt nevoiti sa-i inghita minciunile  si pentru ca nu au incotro si trebuie sa treaca cu vederea pentru ca domnia sa se pricepe sa pacaleasca, elegant, ce-i drept, oamenii care i-au acordat increderea. Invitatul Botez e de urmarit in aceste materiale video.

Un alt aspect important pe care l-am semnalat este legat de faptul exista Legea 135/ 2007, legea privind arhivarea documentelor in forma electronica, iar la Directia de urbanism din cadrul primariei nu s-a intreprins nimic pentru punerea ei in functiune. Legea o puteti citi AICI

Vizionare placuta

Partea I

https://www.youtube.com/watch?v=3GnvNtqqako

Partea a II-a

https://www.youtube.com/watch?v=an3Kd_iYR04

Partea a III-a

https://www.youtube.com/watch?v=stq-7wpLVMo

La trei luni de la adoptare//Fara niciun argument legal, primarul Ploiestiului si prefectul judetul vor sa modifice HCL 502/2015

Citeşte mai departe...Va aduceti aminte despre Ana Maita si cererea ei de a scoate din HCL 502/2015, privind gestionarea cainilor cu si fara detinator din Ploiesti…A venit la Ploiesti, i-a suflat in ureche Rodicai Paraschiv, acest prefect al judetului, iar Paraschiv s-a conformat mai ceva decat i-ar fi dat ordin Dacian Ciolos. Spun aceste lucruri pentru ca, asa cum vedeti in  foto, din raspunsul prefectului reise ca nu exista adrese depuse de cetateni si citez: “La nivelul institutiei noastre nu au fost inregistrate contestatii ale cetatenilor referitoare la prevederile HCL 502/2015, adoptata de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti”.Citeşte mai departe...

Asadar, discutia doamnei prefect cu Ana Maita nu reiese de nicaieri.  Asadar putem crede ca domnia sa s-a seziat din oficiu, ca un om preocupat de este si s-a folosit de prerogativele pe care le are pentru a cere municipalitatii modificarea HCL 502, in sensul de a nu se mai permite reteritorialzarea cainilor fara stapan. Asta in conditiile in care la sesizarile scrise pe care le-am facut acum doi ani, in care semnalam prezenta abuziva a SC Prospectiuni SA in localitatile prahovene si efectuarea prospectiunilor la fel de abuzive, a cam durut-o in cot pe aceasta  doamna prefect( Vezi AICI, AICI, AICI, AICI, AICI).

Fac o paranteza ca sa intelegeti de unde stiu ca Ana Maita a avut o discutie cu Rodica Paraschiv. In data de 17 febrarie 2016, am stabilit o intalnire cu primarul interimar Cristian Ganea si  consilierii locali George Botez si Ionut Ionescu, pe care i-am laudat autoritatilor straine pentru implicarea in forma finala a HCL 502/2015. Cei doi consilieri nu au ajuns la intalnire, Ionut Ionescu anuntandu-ma ca nu este in localitate, iar George Botez nici macar nu a avut decenta sa raspunda la telefon. Primarul interimar a intarziat 45 de minute. Intalnirea a fost solicitata de Sabine Swiers din partea World Animal Protection si Carmen Arsene, preseidntele Federatiei Nationale pentru Protectia Animalelor. De aceasta intalnire, care era una amicala, in care Sabine Sweirs dorea sa aduca la cunostinta modul in care WAP se poate implica in implementarea HCL 502, nu stiam decat eu, Cristian Ganea, George Botez, Ionut Ionescu, Carmen Arsene, Sabine Sweirs si, prorbabil, cei doi viceprimari. In momentul in care am intrat in sala erau prezente Ana Maita si inca o femeie din Ploiesti care nu aveau ce cauta, fara ca noi cei care am solicitat intalnirea s ane dam acordul. Practic am fost pusi in fata faptului implinit intr-o lipsa de respect fara margini, pe care primarul interimar, ca si gazda, ne-a aratat-o. Ca sa incehit paranteza, trebuie sa spun ca despre intalnirea Anei Maita cu Rodica paraschiv stim chiar de la Ana Maita care a spus ca a sesizat prefectura. Deci a sesizat-o!

Rusine doamna prefect…

Trebuie spus ceva ce nu se spune: reteritorializarea presupune sterilizarea, deparazitarea, microciparea si, in primul rand, asumarea de catre o persoana fizica sau un ONG de protectia animalelor a reintoarcerii in teritoriu a cainelui. De asemenea, nu se spune ca sterilizarea elimina agresivitatea cainelui ai caruri hormoni de reproducere, care stau la baza agresivitatii lor, sunt eliminati. Lucrul cel mai important care nu se spune este ca: IN ACEST MOMENT CAPACITATEA ADAPOSTULUI BUCOV ESTE DE 1500 DE LOCURI DIN CARE 1400 SUNT DEJA OCUPATE. ADUCEREA CAINILOR IN ADAPOST INTR-O ASEMENEA SITUATIE ARE CONSECINTA EUTHANASIEREA CAINILOR, PENTRU CA ADOPTIILE NU REPREZINTA O PRIORITATE PENTRU PLOIESTENI. ASTFEL, PE CALE DE CONSECINTA, DACA NU VOR FI ADOPTATI CAINII PRELUATI DIN STRADA SI ADUSI IN ADAPOST EI VOR FI EUTHANASIATI ASA CUM SE DORESTE PRIN ELIMINAREA “RETERITORIALIZARII DIN HCL502/2015”.

Oricat de greu ar fi de crezut, nimeni nu vrea cainii pe strazi, dar uciderea lor nu este o solutie!

Sa revenim la modificarea care se doreste a fi facuta, dupa ce initial s-a facut un lucru fara precedent in tara, in sensul ca s-a adoptat o hotarare de Consiliu Local umana, in primul rand. Asa cum veti vedea textul proiectului prin care se doreste modificarea HCL 502, se doreste eliminarea reteritorializarii din text,pentru ca desi nu a citat vreun articol de lege, prefectul a spus ca reteritorializarea este ilegala, asa cum i-a suflat in urechea vidicativa, Ana Maita.

Citeşte mai departe...Desi aveau la dispozitie inca inainte de a veni Maita la Ploiesti, un punct de vedere oficial, inregistrat la Prefectura si Primarie, al presedintelui FNPA Carmen Arsene, nici Rodica paraschiv, nici Cristian Ganea nu au tinut cont de el. (Vezi Foto de pe prima pagina cu numerele de inregistrare)Citeşte mai departe...

Iata ce se spune in textul FNPA, referitor la reteritorializarea despre care contestatoarea HCL 502/2015 spune ca este ilegala:

IREC în MOD GREŞIT SUSŢINE CĂ reteritorializarea nu este în conformitate cu legislaţia în vigoare solicitând astfel eliminarea acestei prevederi din textul HCL 502/2015.

Dimpotrivă, indicăm cadrul legislativ care permite returnarea câinilor în locurile de provenienţă: art. 10 din OUG 155/2001, art. 17 alin. 3 lit. d) din HG 955/2004.

§ OUG 155/20011 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân cu modificările şi completările ulterioare. Conform art. 10 din Legea 258/2013, “adăposturile publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum şi adăposturile asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor ţin registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, în care trebuie notat, alături de alte informaţii, numărul de câini prinşi, revendicaţi, adoptaţi, returnaţi şi eutanasiaţi”

  • · HG 955/2004 cu modificările şi completările ulterioare. Conform art. 17 alin. (3) lit. d) “Serviciul public de ecarisaj va realiza următoarele”: “reîntoarcerea câinilor în zona de unde au fost prinşi, la cererea colectivităţii/grupului local, care îşi va asuma în scris răspunderea pentru ocrotirea câinilor trataţi”
  • · OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân nu prevede eutanasia la modul imperativ, nu prevede nicăieri obligativitatea eutanasiei câinilor. De asemenea nu există nicio prevedere legislativă prin care să se interzică reteritorializarea.

Programul de Sterilizare şi Returnare nu este astfel recomandat exclusiv de: (i)   rezultatele incontestabile înregistrate în alte localităţi din România respectiv în alte ţări, rezultate pe care le vom expune cu titlu exemplificativ mai jos şi de (ii) organizaţii competente să emită astfel de recomandări în baza studiilor realizate (cum este Organizaţia Mondială a Sănătăţii), ci este permis chiar de legislaţia română în vigoare.

 

IREC în MOD GREŞIT SUSŢINE CĂ “reteritorializarea (lăsarea unui animal pe domeniul public) intră în definiţia abandonului cuprinsă în legea cadru de  protecţie a animalelor

Această interpretare este vădit exagerată, tendenţioasă şi ilogică de vreme ce:

§ definiţia abandonului din legea de protecţie a animalelor se referă strict la “proprietarul” unui animal ori autorităţile locale nu pot fi considerate că fiind proprietarii câinilor fără stăpân, deşi poartă răspunderea legală pentru aceste animale; autorităţile locale nu pot deveni proprietari ai acestor animale în mod forţat,

prin simplul fapt că animalele se află pe teritoriul public, din cauza abandonării de către adevăraţii lor proprietari (tocmai de aceea există categoria bunurilor fără proprietar, abandonate, pentru că nimeni nu poate fi silit să devină proprietar a ceva fără să aibă intenţia aferentă);

§ însăşi denumirea de “reteritorializare”, din punct de vedere gramatical-literal se referă, binenţeles, la a repune în teritoriu/ a înapoia/ a trimite înapoi şi nicicum nu poate fi similar cu “abandonul” care presupune o acţiune efectuată de către un proprietar;

§ în conformitate cu HCL 502/2015 reteritorializarea câinilor sterilizaţi, identificaţi, vaccinaţi, deparazitaţi, se poate face în conformitate cu art. 17 alin. (3) lit. d) din HG 4/13

955/2004 cu modificările şi completările ulterioare şi anume: “reîntoarcerea câinilor în zona de unde au fost prinşi, la cererea colectivităţii/grupului local, care îşi va asumă în scris răspunderea pentru ocrotirea câinilor trataţi”.”

Niciuna dintre aceste explicatii nu au fost luate in calcul de Rodica Paraschiv sau primarul interimar Cristian Ganea. Acestia au considerat de cuvinta sa se puna in genunchi in fata Anei Maita si sa nu tina cont ca pentru a ajunge la HCL 502/2015 s-au facut o audiere publica, o campanie de advocacy, iar textul HCL 502 reprezinta vointa cetatenului ploiestean care s-a implicat in aceste actiuni.

Vom reveni cu textul modificarii pe care primarul interimar, ca initiator al ei, vrea sa o faca…

 

Primarul interimar Cristian Ganea refuza propunerea UAP de a fi parteneri in organizarea unor dezbateri publice pe o tema ce implica viata ploiestenilor

Citeşte mai departe...Astazi se implinesc 39 de ani de la devastatorul cutremur din 4 martie 1977, care a avut o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter. Au trecut peste 26 de ani de administratie locala si centrala postcomunista, in care se presupune sa sistemul nu mai este unul centralizat, ca exista democratie, ca se stie ce presupune o dezbatere publica si ce efecte implica ea. Din pacate, actuala administratie condusa de viceprimarul cu atributii de primar, Cristian Ganea este total dezinteresata de aceasta problema cu care ne confurntam cu totii. Suntem constienti ca este o problema delicata, ca nu exista bani pentru a demara o campanie de consolidare a blocurilor, ca exista consecinte imobiliare asupra apartamentelor, asupra vanzarii lor ulterioare, dar…Niciun primar, nicio administratie locala nu a demarat vreo actiune in acest sens, adica in sensul identificarii solutiilor financiare si tehnice, cele mai bune pentru ficare cetatean, mai ales pentru cei cu veniturile cele mai mici. Nu vrem sa inducem panica, dar avand in vedere ca exista o ciclicitate a acestor cutremure mari in Romania, undeva la o perioada de 40 de ani( inainte de cutremurul din 1977 a fost cel din 1940), ne putem da seama ca daca ar fi existat vointa in cei 26 de ani, s-ar fi demarat actiuni care sa vizeze aceasta componenta a vietii si anume siguranta in constructii, siguranta si viata noastra, a fiecaruia in apartamentele pe care le avem. Altfel, vom trai pe tot parcursul vietii noastre in minciuna acceptandu-ne soarta ce va sa vina, pentru ca cei indreptatiti sa ia masuri, sa incerce sa gaseasca solutii dovedesc neputinta sau dezinteres fata de problemele fundamentale ale cetatenului.

In data de 14 ianuarie 2016, Uniunea Asociatiilor de Proprietari a inregistrat adresa cu nr. 000866 la primaria Municipiului Ploiesti, in care a propus primarului interimar Cristian Ganea un parteneriat  in vederea initierii si organizarii a trei dezbateri publice comune  prin care sa se identifice solutiile financiare si tehnice cele mai bune pentru ploiesteni. Nici pana in ziua de astazi nu am primit vreun raspuns din partea domnului primar interimar. 
Mai multe pe site-ul Uniunii Asociatiilor de Proprietari
Doamne ajuta sa nu retraim asemenea momente.

 

Gafe macabre// La cateva ore de la atentatele de la Bruxelles, consilierul local George Botez posta bancuri cu teroristi pe Facebook

Citeşte mai departe...Nu stiu ce resorturi genereaza acest gen de comportament dar, eu unul, sunt dezamagit sa vad ca pe fondul unei drame de o asemenea gravitate ca atentatele soldate cu morti si raniti din capitala Belgiei, cineva isi permite sa faca glume proaste pe Facebook, fie si pe seama teroristilor. Traim vremuri de incordare maxima si se poate spune ca o gluma buna poate aduce un pic de liniste, dar gluma consilierului local PSD, George Botez vine sa confgureze indiferenta politicianului fata de problemele omului de rand. La fel de trist este faptul ca astfel de glume, poate in alt context, bune, dar acum idioate, atrag like-uri.
Sunt revoltat de lipsa de compasiune care reiese din aceasta postare care, sunt convins, a avut alta menire,dar momentul a fost total nepotrivit. E drept ca nu poti sa-i ceri cuiva ceva ce nu are, dar aveam impresia ca pe langa glumele proaste uneori, bune alte ori, consilierul local George Botez are un dram de compasiune. Din pacate, domnia sa este strain de acest sentiment, iar adaca il afiseaza, probabil ca il mimeaza foarte bine, in conditiile in care are indecenta sa posteze o gluma despre teroristi, dupa ce zeci de oameni au murit din cauza lor, iar peste o suta au fost raniti si o tara este in teroare. Asta in conditiile in care, spre lauda lui, primarul interimar Cristian Ganea posta mesaje de compasiune pentru victimele atentatelor de la Bruxelles: “Suntem cu toții alături de poporul belgian în această zi de tragedie cutremurătoare! Îmi exprim întreaga solidaritate pentru familiile victimelor atentatelor de la Bruxelles”.
Poate ca n-as fi scris, dar sunt nu numai revoltat, dar si indignat!
Cititi postarea consilierului in fotografie dand click pe ea ca sa o mariti.

In atentia domnului primar interimar// Noi v-am invitat oficial, domnule

Citeşte mai departe...Se pare ca atunci cand spui adevarul doare, ceea ce nu e nimic nou. Am atras atentia intr-un text recent, ca viceprimarul cu atributii de primar, Cristian Ganea a fost invitat la intalnirea dintre Consiliul Director al UAP si furnizorii si reprezentantii autoritatilor locale, in data de 25 februarie( Vezi AICI). Domnia sa nu este la prima abatere de acest gen si stie despre ce vorbesc. Candva o sa povestesc  si asta pentru ca este, in opnia mea, foarte grav ce s-a intamplat. Sunt convins ca este un om foarte ocupat, dar avand in vedere ca adresa prin care UAP l-a invitat a fost inregistrata pe data de 17 februarie, pana pe 25 a avut destul timp sa-si consulte agenda pentru a stii daca poate veni sau nu si daca nu putea veni stia numarul de telefon sa ne contacteze pentru a ne aduce la cunostinta imposibilitatea participarii. Asta inseamna sa il respecti pe cel care te invita pentru ca tu, la randul tau, sa poti cere sa fii respectat. Pana la urma nu e vorba de mine, poate nici de Uniunea Asociatiilor de Proprietari ci de fiecare membru al nostru, in parte, fiecare administrator sau presedinte.

Intr-o discutie pe care am avut-o cu domnul Ganea, domnia sa mi-a spus ca nu a fost instiintat si ca cineva va raspunde. Noi am postat invitatia aici. Asteptam ca si domnul primar interimar sa faca public cine se face vinovat ca nu i s-a adus la cunostinta si ce masuri s-au luat. Desi nu scuza cu nimic comportamentul domniei sale.

S-a lansat candidatul PSD la primaria Ploiesti. N-am inteles nimic

Citeşte mai departe...Astazi a avut loc conferinta de presa in care PSD si-a anuntat candidatul la primaria Ploiesti, in persoana actualului viceprimar cu atributii de primar, Cristian Ganea. M-am prezentat si eu, in calitate de presedinte la Uniunii Asociatiilor de Proprietari pentru a vedea care este oferta electorala a acestuia, care sunt proiectele pe care le propune ploiestenilor, asa cum am fost si la conferiinta de lansare a candidatului PNL, Andrei Volosevici. 
Tot ce am retinut din discursul lui Cristian Ganea au fost scuzele penibile, pentru ca nu este un bun comunicator, pe care le-a adresat reprezentantilor presei locale, in sensul ca a spus ca el este un om al faptelor si nu al vorbelor. In aceste conditii, ma astept la o campanie pe mute a actualului primar interimar care va astepta ca faptele sa vorbeasca in locul lui cu ploiestenii. La intrebarea adresata de o jurnalista, legata de 20 de milioane de euro pierdute de la buget pentru ca lucrarile finantate de Uniunea Europeana nu au fost finalizate la 31 decembrie 2015, Ganea s-a pierdut. Nu stiu cine il consiliaza, dar ii ia banii degeaba. Iar daca o face gratis e mult prea scump!
Ar mai fi de remarcat intoarcerea in PSD, inca nesemnata se pare, a primarului din Busteni, Emanoil Savin.
Astept urmatoarea conferinta in care vreau sa vad un proiect viabil pentru ploiesteni, altfel voi critica in adevaratul sens al cuvantului, nu ca acum cand doar arat cu degetul. Trebuie, totusi, sa remarc cat de nepregatiti sunt pesedistii daca isi prezinta candidatul fara a avea un proiect pentru ploiesteni cu doar trei luni inainte de alegeri.
P.S. Intrebarile care raman dupa aceasta conferinta sunt: va raspunde cineva pentru banii din bugetul local pentru lucrarile finantate de Uniunea Europeana? Vor raspunde managerii de proiect pentru intarzierile care au condus la aceasta situatie care poate aduce Ploiestiul in faliment?

In lipsa neanuntata a primarului interimar Cristian Ganea, problemele asociatiilor de proprietari au fost dezbatute si identificate solutiile

Citeşte mai departe...Ieri, 25 februarie 2016  a avut loc la Casa de Cultura a Sindicatelor, o intalnire dintre Consiliul Director al Uniunii Asociatiilor de Proprietari si reprezentantii ai furnizorilor de servicii si ai unor directii din cadrul primariei Ploiesti. A lipsit fara ne comunice, in prealabil, primarul interimar Cristian Ganea, care si-a facut un obicei prost din a ne ignora sau …trata cu o oarecare lipsa de respect pe care, in timp, cu siguranta, i-o vom intoarce.

Astfel, din partea UAP au participat Eugen Cristescu, presedinte si vicepresedintii Maria Manea, Maria Eftimie, Adrian Ionescu , Gheorghe Negoita, Mihai Matache, Dobre Tachi, Costin Firica, iar din partea furnizorilor Nicolae Cernat, director Apa Nova, Nicoleta Rizea si    Aurelian Nita,  din partea Veolia Energie Prahova, Mihai Paun- dir. Adj. SGU Ploiesti, Alexandru Bartos- Dep. Contracte, Creante si Emilian Petcu, dir. Productie la Rosal. De asemenea, au mai participat Constantin Croitoru din cadrul ISU Prahova, Vasile Ionescu, director RASP Ploiesti, Aldea de la Directia Tehnic –Investitii din primaria Ploiesti, Carmen Gheorghe, director Politia Locala.

A fost o prima intalnire intre noua conducere a UAP si institutiile mentionate, iar la sfarsitul lunii viitoare, intentionam sa avem intalnirea trimestriala dintre aceiasi participanti din partea autoritatilor locale si furnizorii de servicii si presedintii si administratorii asociatiilor afiliate la UAP.

Discutiile au fost constructive, iar cei prezenti si-au aratat deschiderea pentru a rezolva problemele semnalate de membri Consiliului Director al UAP. Un aspect important pe care il aducem la cunostinta publicului este cel legat de nemultumirea conducerilor asociatiilor de proprietari care ne-au semnalat faptul ca Total Post aduce facturile emise de Dalkia( Veolia Energie Prahova) dupa mai multe zile, fapt ce ingreuneaza afisarea listelor de plata in timp util( tinand cont ca este obligatoriu sa se afiseze listele de plata la cinci zile de la primirea ultimei facturi). Nicoleta Rizea a spus ca Dalkia monitorizeaza acest serviciu Total Post si daca nu isi vor imbunatati activitatea, se ia in calcul chiar rezilierea contractului.

Un alt aspect important de semnalat a fost legat de politistii locali voluntari, despre care Carmen Gheorghe a afirmat ca sunt perceputi gresit ca ar fi turnatori. De vina am putea spune ca este vechiul protocol incheiat intre UAP si Politia Locala in 06.02.2013, care a fost incheiat de Simona Baicoianu, pe vremea cand era presedinte UAP si fostul director al Politiei Locale. Acest protocol urmeaza a fi reziliat.

Apa Nova a semnalat faptul ca se fura capacele de canalizare si a inceput o campanie in acest sens. Rosalul a avut un comportament neadecvat, prin persoana d-ului Emilian Petcu, cerand UAP, in prima faza in mod imperios, sa se implice in recuperarea datorilor inregistrate de asociatiile de proprietari catre firma pe care o reprezinta acesta. Maria Manea i-a comunicat lui Emilian Petcu faptul ca recuperarea datoriilor se poate face prin intocmirea dosarelor de executare. La randul sau, preseidnte Eugen Eugen Cristescu a subliniat ca nu poate veni nimeni de pe o pozitie de forta sa impuna UAP ceva. Vasile onescu, directorul RASP a subliniat faptul ca pe agenda Consiliului Local se afla un proiect de hotarare prin care se doreste simplificarea si eficientizarea metodelor de recuperare a creantelor furnizorilor de la asociatiile de proprietari.

Vicepresedintii care reprezinta zona de sud in cadrul UAP, respectiv Negoita Gheorghe si Matache Mihai au adus la cunostinta celor prezenti anumite probleme cu care se confrunta zonele din care ei fac parte, iar reprezentantii furnizorilor si autoritatii locale si-au notat spre rezolvare cele semnalate. La randul sau, Dobre Tachi, reprezentant al zonei de Nord in cadrul UAP a semnalat problemele cin cartirul sau si s-a promis aceeasi implicare.

Newsletter

  1. Comentarii
  2. Noutati
  3. Top Stiri

Facebook

Statistici

Vizitatori
1060
Articole
3420
Număr afișări articole
7437012
Vizitatori

Statistici

Azi73
Ieri591
Saptamana2190
Luna10331
Total2739522

Currently are 84 guests and no members online

Sondaj

Sunteti multumit de primarul ADRIAN DOBRE?

Conect

Parteneri

Telefoane utile

Apel unic de urgenta
112
CJ Prahova
0244/597171
IPJ Prahova
0244/595.340
Garda de mediu
0244/544.495
Ag. Ptr. Protectia Mediului
0244 / 544.134
Telefonul primarului
0800.800.884
Protectia consumatorului
0244/ 576.436
Prefectura Prahova
0244/ 51.45.45
Electrica
0244/ 929; 0244/ 405.701
Distrigaz
0244.597.786
Apa Nova
0244.407.600
Anticorupţie
0800.806.806

Autentificare

Copyright © 2018 INCOMOD. Ziar on line din Ploiesti, din Prahova, din Romania!. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.