Guvernul a decis ca aparatul executiv central și local va afișa informații de interes public în format/loc standardizat pe paginile de internet

Citeşte mai departe...Memorandumul cu tema: Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public, inițiat de Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) și Cancelaria Primului Ministru a fost aprobat astăzi, 2 martie 2016, în Ședința de Guvern.

Din cele 25 de seturi de informații prevăzute în prezentul Memorandum, 19 sunt expres specificate de cadrul legal (în anumite cazuri: solicitări de informații de interes public, petiții, modele de reclamații administrative) urmând ca toate instituțiile să le afișeze în același loc și același mod iar parte din restul de șase au fost propuse de MCPDC după consultări cu societatea civilă respectiv după studierea modelelor de bună practică existente la nivelul unor instituții: 

Într-un termen de 2 săptămâni de la data publicării, ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale, companiile, agențiile și alte instituții din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora precum și instituțiile prefectului vor afișa, în format standardizat și în aceleași secțiuni din paginile de internet, în total 25 de seturi de informații, atât documente prevăzute, minimal, în legea nr. 544/2001 (cum ar fi: programul de audiențe, bilanțul contabil, bugetul instituției) cât și alte documente, publicabile și fără să conțină informații clasificate/confidențiale, cerute constant de societatea civilă:

 • Execuția bugetară
 • Evidențierea posturilor vacante
 • Agenda persoanelor din conducere
 • Drepturile salariale ale persoanelor din aparatul public și beneficiile acestora
 • Centralizatorul achiziţiilor publice care să arate execuţia contractelor de peste 5.000 euro și contractele aferente
 • Formularele tip - cerute de autorităţi persoanelor fizice/juridice, durata completării acestuia urmând a fi specificată.

Prin adoptarea acestui Memorandum, Guvernul urmărește:

 • Transparentizarea activității autorităților administrației publice centrale și a instituțiilor din subordinea/coordonarea acestora, în scopul eficientizării informării publicului și prevenirii corupției în sectoarele prioritare;
 • Creșterea accesului publicului la informațiile de interes public, prevăzute minimal de lege și suplimentar, cerute insistent de societatea civilă;
 • Îmbunătățirea proceselor de structurare a informațiilor și de comunicare a acestora în spațiul public;
 • Uniformizarea modului de aplicare a legislației din domeniul accesului la informații de interes public;
 • Creșterea capacității autorităților publice de furnizare a informațiilor de interes public pentru cetățeni.

MCPDC (care va elabora în continuare și un îndrumar pentru specialiștii instituțiilor), alături de Cancelaria Prim-Ministrului, exercită și rolul de urmărire a aplicării prevederilor Memorandumului. În paralel, Miniștrii Violeta Alexandru, Ministru - MCPDC și Vasile Dîncu - Vicepremier, Ministru MDRAP au susținut o serie de consultări cu structurile asociative ale administrației publice locale (Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România - UNCJR, Asociația Muncipiilor din România - AMR, Asociația Orașelor din România - AOR și Asociația Comunelor din România - ACOR), în vederea preluării, ca bună practică, a prevederilor Memorandumului, și la nivelul unităților administrativ-teritoriale din toată țara.

"Asumându-și să contribuie la practicarea unei guvernări participative și deschise cu respectarea acelorași standarde la toate palierele executivului, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) îndeplinște astăzi, la trei luni de la învestirea Guvernului și în paralel cu înființarea de la zero și operaționalizarea Ministerului, unul dintre obiectivele majore asumate în Planul Sectorial de Măsuri",  a declarat Ministrul Violeta Alexandru, mulțumind colegilor pentru decizia de adoptare și anunțând concentrarea eforturilor în continuare pe urmărirea aplicării, în practică, a prevederilor Memorandumului.

Din ce în ce mai mult eutanasia în masă a câinilor fără stăpân devine o problemă de conştiinţă pentru medicii veterinari

Citeşte mai departe...În 2013, atunci când în Piteşti s-a pus problema aplicării legii ce reclama uciderea, 21 de medici veterinari din Piteşti au semnat o Scrisoare deschisă susţinând că “profesia de medic veterinar este una nobilă pe care am ales-o pentru apărarea vieţii şi sănătăţii animalelor şi nu pentru uciderea lor”, “eutanasia câinilor sănătoşi, în scopul reducerii numărului de câini fără stăpân, este de fapt o CRIMĂ”. Cei 21 de medici au făcut apel la toţi medicii veterinari din România “să nu accepte eutanasia câinilor fără stăpân, practică care nu numai că nu va rezolva situaţia dar îi va dezonora şi va atrage dispreţul societăţii asupra lor”.

De 15 ani, în Piteşti, niciun câine nu a fost eutanasiat în contextul gestionării câinilor fără stăpân!

Din iunie 2014, în Buzău, eutanasiile au fost oprite. Între-timp, colaborarea între asociaţia locală, “Prieteni credincioşi” şi adăpostul public al primăriei Buzău a condus la îmbunătăţirea situaţiei câinilor dar şi la schimbarea mentalităţii celor puşi să ucidă.

Încă din ianuarie, Primăria Buzău s-a străduit din răsputeri să demareze din nou procesul de ucidere a câinilor solicitând inclusiv puncte de vedere de la ANSVSA, DSVSA Buzău, pe care le-a transmis anexate Notificării semnate de către S.C.Urbis Serv ce gestionează câinii fără stăpân şi adresate medicului veterinar al adăpostului şi împuternicit al primarului să eutanasieze câinii din adăpostul public. Prin Notificarea adresată medicului veterinar, i se arată acestuia, în mod imperativ, că în baza contractelor încheiate cu primăria Buzău şi S.C. Urbis Serv: “aveţi obligaţia să procedaţi la aplicarea legii, în caz contrar cheltuielile privind menţinerea, cazarea, hrănirea şi adăparea câinilor fără stăpân în adăpost, peste termenele legale fiindu-vă imputabile ”

Ca urmare a acestei notificări şi a punctului de vedere emis de ANSVSA privind legalitatea eutanasiei (exprimată de altfel amibiguu) şi transmis primăriei Buzău, FNPA a trimis către autorităţile implicate, Primăria Buzău, DSVSA, SC Urbis Serv şi Cabinetului veterinar dr. Emil Paraschiv, o adresă prin care ne exprimăm opinia legală referitoare la nelegalitatea eutanasiei câinilor fără stăpân conform OUG 155/2001 şi normelor de aplicare HG 1059/2013: „apreciem că, până la momentul la care ICCJ va soluţiona în mod definitiv toate acţiunile de suspendare respectiv anulare a unor prevederi contestate, aflate pe rolul său în prezent, orice procedură de eutanasie este nelegală„Aşadar, solicitările imperative ale Primăriilor, adresate operatorilor concesionari ai serviciilor, respectiv medicilor veterinari care deservesc aceşti operatori, cu privire la demararea procedurilor de eutanasiere în adăposturile publice, nu au niciun temei legal în momentul de faţă. Mai mult, acestea pot echivala, în plan penal, cu o instigare la infracțiunea de abuz în serviciu.”
 
De asemenea preşedinta asociaţiei „Prieteni credincioşi” transmite o adresă către primăria Buzău în care arăta de asemenea că „demararea acţiunii de eutanasiere nu are temei legal”.
 
Cu toate că tocmai reînnoise contractul cu SC Urbis Serv, din cauza presiunii mari puse de către această societate şi de către Primărie pentru uciderea câinilor aflaţi în adăpost, luni, 8 februarie, Dr. EMIL PARASCHIV, MEDIC AL ADĂPOSTULUI PRIMĂRIEI, ÎŞI DEPUNE DEMISIA arătând astfel că nu poate asimila meseria de medic veterinar cu cea de ucigaş plătit!

Salutăm gestul de onoare al medicului veterinar care nu a mai acceptat să încalce codul deontologic profesional şi principiul moralităţii!
 
Carmen ARSENE
 
Preşedinte
Federaţia Naţională pentru Protecţia Animalelor (FNPA)

Arbitrajul în cauzele privind dreptul de proprietate asupra imobilelor

Citeşte mai departe...Vineri, 04 decembrie, arbitri, magistrati, avocați, consilieri juridici și notari publici s-au întâlnit în sala de ședințe a Prefecturii Dâmbovița pentru a dezbate aspecte legate de ”Arbitrajul în materia transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile”.

La simpozion au participat în calitate de invitați de onoare: deputați, factori de decizie locali, reprezentanți ai ANAF și ai ANCPI.

Dezbaterile au fost focalizate pe ”obligativitatea încheierii în formă autentică notarială a convenției arbitrale” și ”controlul exercitat de către instanța de judecată sau notarul public asupra hotărârii arbitrale”.

Avocații au afirmat că dispozițiile privitoare la aspectele mai sus menționate sunt în contradicție flagrantă cu celelalte prevederi în materie de arbitraj, motiv pentru care se impune abrogarea acestora de urgență. La criticile exprimate de avocați s-au alăturat arbitri și consilierii juridici, care au arătat că aceste prevederi sunt ”extravagante” și îi obligă pe cetățeni la cheltuieli inutile. 

În replică, notarii publici au susținut că aceste dispoziții legale sunt necesare pentru protecția raporturilor juridice privitoare la transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor și clădirilor.

În concluziile exprimate participanții au opinat că simpozionul și-a atins scopul, respectiv a deschis dialogul între profesiile juridice cu privire la arbitrajul în cauzele privitoare proprietatea asupra bunurilor imobile.  Cei în cauză consideră că este nevoie de o legislație clară și concisă, care să aibă ca punct de plecare interesul cetățenului.

Simpozionul ”Arbitrajul în materia transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile”, a fost organizat de către Asociația de Arbitraj Instituționalizat, pe lângă care funcționează Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, cu sediul în Târgoviște, str. G-ral Matei Vlădescu, nr. 1, bl. 20, parter.

Precizăm, pentru cei care nu sunt în temă, că arbitrajul este o cale alternativă la instanța de judecată, cu o procedură simplificată și cheltuieli reduse. Timpul de soluționare este de maxim șase luni, iar hotărârea pronunțată în cauză are acceași putere și forță probantă ca o hotărâre judecătorească.

De asemenea, aducem la cunoștința celor interesați că în  Târgoviște funcționează Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, care are până în prezent trei puncte de lucru, respectiv: în București (str. Managua nr. 12, Sector 1), în Ploiești (str. Bobalna, nr. 2, județul Prahova) și în Slobozia (str. Eroilor, nr. 150, județul Argeș).

A demarat campania "Cărti pentru Basarabia"

Citeşte mai departe...Deputatul Gabriela Lola Anghel, Prim-Vicepreședintele PND și Președintele PND Prahova comunică tuturor prahovenilor demararea campaniei „Cărti pentru Basarabia”. Colectarea cartilor pentru fratii nostrii de peste Prut va avea loc la sediul PND Prahova din Piata Victoriei, nr. 9, Bl. CC Sud. Telefon 0736/125.708 si 0722/178.178.

 Scopul acțiunii este să strângă cel putin 2000 de volume în limba română, urmând a fi donate liceului „Vasile Alecsandri” din Ungheni, Republica Moldova, liceu pe care deputatul prahovean l-a „adoptat” în cadrul campaniei „Adoptă un liceu din Basarabia”.

Fiind unul dintre deputatii cu vederi unioniste, care militează activ pentru reîntregirea României pe cale diplomatică, Gabriela Anghel invită toti prahovenii cu suflet de român să se alăture și să doneze din bibliotecile lor dubluri de cărti sau cărti de care se pot despărți pentru un scop național, acela de a îi ajuta pe fratii noștri de peste Prut să învete și să studieze limba maternă, limba romană.

Este timpul să investim în identitatea Basarabiei, este timpul să privim cu încredere spre UNIRE!

Pozitia PND Prahova fata de problema lipsei iluminatului public de sarbatori din Ploiesti

Citeşte mai departe...Partidul National Democrat, filiala Prahova, face apel la ratiunea si omenia Primarului interimar si a Consiliului Local Ploiesti si cere solutionarea imediata a problemei iluminatului de sarbatori. Tinem sa reamintim autoritatilor locale ca iluminatul de sarbatori este una dintre putinele bucurii pe care, de-a lungul anilor, administratia locala a reusit sa le ofere ploiestenilor, dar mai ales copiilor Ploiestiului.

Este de neinteles cum administratia ploiesteana se gandeste sa faca economii numai cand vine vorba de a face bucurii simple oamenilor si atunci cand este vorba de aruncat banii publici ii ofera cu larghete pentru lucrari de proasta calitate.

Asadar, stimate d-le Primar interimar, stimati consiliei locali, ploiestenii nu asteapta certurile dumneavoastra, nu sunt interesati de scandaluri in care incercati sa gasiti un tap ispasitor, ci pur si simplu vor un Ploiesti luminat frumos de sarbatori. Este prea mult?  

Analiza activităţii desfăşurate la nivelul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat în anul 2016

Citeşte mai departe...Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat  a organizat sâmbătă, 16 ianuarie 2016, şedinţa de analiză a activităţii desfăşurate în anul 2015.

Datele prezentate în cadrul Raportului de bilanţ au evidenţiat trendul ascendant al activităţii desfăşurate la nivelul tribunalului. În perioada analizată a crescut volumul de muncă, precum şi calitatea serviciilor prestate. Cauzele aflate pe rolul tribunalului au fost soluţionate cu celeritate şi profesionalism, într-un termen de maxim şase luni.

De asemenea, în anul 2015 se constată mărirea efectivelor, numărul de arbitri crescând de la 34 înscrişi pe Tabloul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat la sfârşitul anului 2014, la 50 de arbitri la data de 31 decembrie 2015.

Pe lângă activitatea specifică derulată în cadrul dosarelor aflate în atenţia instanţei arbitrale, personalul tribunalului a avut în preocupare:

v     informarea corectă a societăţii civile cu privire la procedura arbitrală şi avantajele acesteia pentru justiţiabili, prin intermediul mijloacelor de informare în masa, a site-urilor şi grupurilor on-line dedicate juriştilor;

v     relaţionarea cu instituţii, autorităţi şi organizaţii profesionale şi patronale. Relevante în acest sens sunt Protocolul de Parteneriat încheiat cu Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR 1903 şi Parteneriatul semnat cu Federaţia Patronatelor din Industria Usoară – FPAIUS;

v     participarea la reuniuni, întâlniri de lucru, evenimente. Reţine atenţia prezenţa Tribunalului Permnent de Arbitraj Instituţionalizat, în calitate de partener, la Gala Excelenţei în Mediere, precum şi participarea la întâlnirile organizate de Consulatul Onorific al Franței și de Misiunea Economică a unei regiuni din Anglia în România;

v     deschiderea unor puncte de lucru în Bucureşti, Prahova şi Argeş;

v     organizarea unor evenimente de interes pentru comunitatea juridică. Menţionăm în acest sens Seminarul “Arbitrajul – instituţie modern, alternativă la instanţa de judecată” şi Simpozionul “Arbitrajul în material transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile”.

 În a doua parte a reuniunii, arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat au creionat Planul de activitate pe anul 2016, principalele obiective fiind:

 • Consolidarea instituţională, prin:

-  crearea unui cadru legal propice dezvoltării arbitrajului în România;

-  cooperarea cu instituţii, autorităţi, organisme profesionale şi universităţi;

-  înfiinţarea de sedii secundare sau puncte de lucru.

 

 • Creşterea numărului de dosare deduse soluţionării tribunalului.

 

 • Promovarea eficientă la nivel naţional a arbitrajului, prin:

-  iniţierea unei campanii de presă;

-  organizarea de evenimente de impact, inclusiv o conferinţă naţională.

 

 • Consolidarea componentei de cooperare cu organisme similare din alte ţări, inclusiv din Republica Moldova:

 

 • Lărgirea efectivelor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, specializarea şi perfecţionarea acestora;

 

 • Crearea unor comisii de specialitate care să sprijine activitatea preşedintelui tribunalului.

Menţionăm că Tribunalul Permenent de Arbitraj Instituţionalizat este la cel de-al doilea bilant, primul fiind organizat în 24 ianuarie 2015. Bilanţul a fost organizat la punctul de lucru din Ploiești, str. Bobâlna, nr. 2, județul Prahova.

Relații la tel. 0733 046 033 sau e-mail:arbitraj-instituţionalizat.ro

 

PREŞEDINTE

Tribunal Permanent de Arbitraj Instituționalizat 

4.12.2015// Simpozionul „Arbitrajul în materia transferului dreptului de proprietate privind bunurile imobile”. Vezi locul, ora si programul evenimentului

Citeşte mai departe...Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat organizează, în data de 04 decembrie 2015, începând cu ora 14.00, în Sala mare a Prefecturii Dâmboviţa, Simpozionul „Arbitrajul în materia transferului dreptului de proprietate privind bunurile imobile”.

În cadrul evenimentului vor fi dezbătute aspecte controverste privind procedura arbitrală în litigiile privitoare la transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilelor, respectiv:

 forma autentică notarială  a convenţiei arbitrale;

controlul instanţei de judecată ori al notarului public cu privire la hotărârea arbitrală;

înscrierea hotărârii arbitrale în Cartea Funciară;

achitarea impozitului pe venitul obţinut din transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile.

Sunt invitaţi la eveniment membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanţi ai  Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi ai Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, factori de decizie locali, judecători, cadre universitare, avocaţi, executori judecătoreşti, mediatori, şi arbitri.

 PREŞEDINTE

Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat
Arbitru,
                                                                                                                                     Vlaicu Rodica

PROGRAM  EVENIMENT

CUVAT DE DESCHIDERE - Presedintele Asociatiei de Arbitraj Institutionalizat, Arbitru Rodica Vlaicu

CONVENTIA ARBITRALA IN FORMA AUTENTICA NOTARIALA - O EXIGENTA INUTILA A ACTUALULUI COD DE PROCEDURA CIVILA - Avocat Moldoveanu Andrei

ASPECTE CONTROVERSATE ALE INTERPRETARII SI APLICARII DISPOZITIILOR Art. 603 Alin. 3 COD PROC. CIVILA - Avocat Raducanu Augustin

ACTUL ADMINISTRATIV CA MIJLOC DE PROBA - Lect. Univ. Dr. Ivan Vasile Ivanoff

HOTARAREA ARBITRALA PRONUNTATA IN LITIGIILE PRIVITOARE LA TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA BUNURILOR IMOBILE. EFECTELE ACESTEIA - Arbitru, Prof. Univ. Dr. Elena Turcu

ARBITRABILITATEA LITIGIILOR PRIVITOARE LA HOTARARE CARE SA TINA LOC DE ACT AUTENTIC. STUDIU DE CAZ - Arbitru, Dr. Ioana-Raluca Golddbach

 

MODERATORI:  Arbitru, Ana-Maria Scarlet Gugulica

                         Arbitru, Prof. Univ. Dr. Nabarjoiu Neculae

PND a terminat procesul de construcție a partidului și începe lupta împotriva sărăciei

Citeşte mai departe...Partidul Național Democrat a organizat sâmbătă, 12 decembrie, la Palatul Parlamentului, primul său congres. Acest eveniment marchează finalul procesului de construcție de partid, proces început în urmă cu câteva luni, atunci când deputatul Daniel Fenechiu și un grup de deputați au început să pună bazele unui nou partid politic. Evenimentul s-a bucurat de recunoașterea celor mai mari partide din România, care și-au trimis reprezentanți cu mesaje către delegații PND.

Congresul de sâmbătă de la Palatul Parlamentului a reunit un număr de 1.000 de delegați, din toate colțurile țării și a adoptat o rezoluție intitulată “O Românie pentru români”, un document radial, care declară, practic, război sărăciei din țara noastră. “Considerăm că este esențial să ne ridicăm ca o singură națiune, uniți în jurul acestui deziderat fundamental: supraviețuirea noastră ca Națiune. Vom cere Consiliului Suprem de Apărare a Țării nu doar să includă, ci să impună în capul listei pericolelor la adresa siguranței naționale sărăcia, ca mijloc de externimare a poporului român”, se arată în rezoluția votată de peste o mie de membri PND.

            Președintele PND Daniel Fenechiu a declarat că este onorat și privilegiat să fi fost ales în frutea acestui partid care își propune un asemenea obiectiv și a dat asigurări că PND nu va renunța și nu va abandona drumul pe care a pornit: de a fi cu adevărat în serviciul poporului roman. “Încrederea colegilor mei mă onorează și mă obligă în același timp. PND și-a propus să fie nu doar un alt partid politic, sau un altfel de partid politic, ci partidul politic care să fie în serviciul românilor, care să construiască o Românie pentru români. Primul nostru congres demonstrează că suntem pe drumul cel bun și cât timp eu voi fi în politică și în fruntea acestui partid, nu vom abandona acest drum drept pe care ne-au așezat colegii mei care au fost prezenți sâmbătă în București, dar și zecile de mii care sunt cu ochii pe noi în toată țara”, a declarat Daniel Fenechiu.

Totodată, la Congresul de sâmbătă au fost realizate alegeri pentru funcțiile de conducere la nivel național și pentru forurile statutare. Astfel, în funcția de Președinte al PND a fost ales deputatul Daniel Fenechiu, în funcția de Prim-Vicepreședinte al PND a fost aleasă deputata Gabriela Anghel și în funcția de Secretar General al PND a fost ales deputatul Mihai Deaconu. Congesul PND a mai ales cei opt vicepreședinți regionali, președintele și membrii Comisiei pentru Statut, Arbitraj și Litigii, dar și presedintele Comisiei de Etică și Integritate, al Comisiei de Control Financiar și al Comisiei de Evaluare profesională.

În acest moment, PND reunește un număr de aproximativ 50.000 de membri, în toate județele României, dintre care un procent covârșitor sunt oameni care nu au mai făcut niciodată politică.

 

Finanțări în valoare de 200.000 de euro oferite de OMV Petrom în competiția „Idei din Țara lui Andrei”

BucureștiCiteşte mai departe... – OMV Petrom și Fundația PACT lansează cea de-a patra ediție a competiției naționale de proiecte „Idei din Țara lui Andrei”. Aceasta sprijină românii cu soluții din sfera dezvoltării comunitare, educației pentru angajabilitate, eco-eficienței și eco-inovației.

·   OMV Petrom lansează competiția de proiecte pentru dezvoltare comunitară, educație pentru angajabilitate, eco-eficiență sau eco-inovație
·         Fiecare inițiativă poate primi finanțare de până la 5.000 euro sau 15.000 de euro
 • Înscrierile în competiție se pot face până pe 3 decembrie 2015 pe www.taraluiandrei.ro
 • Ediția din 2015 a competiției „Idei din Țara lui Andrei” este finanțată de OMV Petrom și organizată în parteneriat cu Fundația PACT (Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare)

Programul finanțează proiecte pentru dezvoltarea sustenabilă a comunităților din România cu granturi totale de până la 200.000 euro. Până pe 3 decembrie, persoanele fizice, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de învățământ și alte instituții publice își pot înscrie ideile în competiție pe www.taraluiandrei.ro, la secțiunea Idei din Țara lui Andrei.

”Credem cu tărie în puterea ideilor bune de a schimba oameni și comunități. În același timp, știm că, pentru a deveni realitate, ideile bune au nevoie de sprijin și recunoaștere. Pentru a patra oară, în Idei din Țara lui Andrei, căutăm oameni cu inițiativă, dornici să fie parte activă din schimbarea în bine a comunităților unde trăiesc”, declară Mona Nicolici, Manager Sustenabilitate OMV Petrom.

În ediția de anul acesta, ideile propuse se pot încadra într-unul dintre următoarele trei domenii:

 • dezvoltare comunitară – inițiative care rezolvă o problemă socială în comunitatea locală, valorificând în mod eficient resursele, nevoile și oportunitățile existente;
 • educație pentru angajabilitate – proiecte care contribuie la formarea și pregătirea pentru piața muncii atât a tinerilor, cât și a adulților;
 • mediu: eco-eficiență sau eco-inovație – promovarea unui comportament cumpătat, prin folosirea în mod responsabil a resurselor naturale și a inovației pentru protecția și valorizarea mediului înconjurător.

Alina Zară, câștigătoare în competiția „Idei din Țara lui Andrei” cu proiectul Colțul Românesc, descrie experiența ei în competiție:

Ne-am înscris în ’Idei din Țara lui Andreiîn ideea de a genera venituri pentru mai multe femei din localitate și pentru a lărgi gama de produse Mândra Chic. Finanțarea OMV Petrom ne-a ajutat să schimbăm în bine comunitatea localăși percepția lumii asupra a ceea ce se poate face într-un sat românesc cu oameni harnici și dichisiți.” 

Competiția „Idei din Țara lui Andrei” – ediția 2015 – este organizată în parteneriat cu Fundația PACT, o organizație neguvernamentală activă în domeniile dezvoltării comunitare și economiei sociale.

„În cei peste 13 ani de activitate a echipei noastre, am avut șansa de a întâlni în comunitățile locale din România o sumedenie de oameni responsabili, entuziaști, preocupați de a produce schimbări pozitive acolo unde trăiesc și/sau muncesc. Credem că adevăratele schimbări vin din interiorul comunității, se propagă de la om la om și de la cetățeni înspre comunitate ca întreg și suntem încântați să-i sprijinim pe acești oameni cu inițiativă pentru a-și transforma propriile idei în acțiuni concrete pentru dezvoltarea localității lor.” declară Ruxandra Sasu, Director Executiv Fundația PACT.

Proiectele înscrise în ediția din 2015 a competiției vor trece prin două etape de evaluare. Cea dintâi este votul public, ce se va desfășura în perioada 7 - 18 decembrie 2015 și va reprezenta 40% din punctajul final. Cea de-a doua etapă va avea loc între 7 decembrie 2015 și 13 ianuarie 2016, când juriul „Idei din Țara lui Andrei” va analiza ideile primite, iar evaluările lor vor reprezenta 60% din totalul punctajului. Pe 20 ianuarie 2016 vor fi anunțați câștigătorii competiției, cei care au obținut punctajul cel mai mare în urma votului public și al evaluării juriului. Din juriu vor face parte reprezentanți ai unor ONG, membri ai Fundației PACT si ai OMV Petrom, bloggeri și jurnaliști.

Pe parcursul celor trei ediții de până acum ale competiției „Idei din Țara lui Andrei”, OMV Petrom a oferit finanțări în valoare totală de 360.000 de euro pentru peste 40 de proiecte sociale. O parte din câștigători și-au transformat ideile de proiecte în adevărate afaceri sociale, contribuind la schimbarea în bine a zeci de comunități de pe teritoriul țării.

Pentru mai multe informații despre competiție, vă rugăm să accesați www.taraluiandrei.ro.  

Newsletter

Facebook

Statistici

Vizitatori
507
Articole
3392
Număr afișări articole
6838922
Vizitatori

Statistici

Azi93
Ieri406
Saptamana93
Luna18054
Total2602496

Currently are 178 guests and no members online

Sondaj

Sunteti multumit de activitatea primarului IULIAN BADESCU?

Da - 15.8%
Nu - 84.2%

Total votes: 2585
The voting for this poll has ended on: 28 Oct 2015 - 00:00

Conect

Parteneri

f_145_145_15658734_00_images_parteneri_sindalimenta145.jpg

Telefoane utile

Apel unic de urgenta
112
CJ Prahova
0244/597171
IPJ Prahova
0244/595.340
Garda de mediu
0244/544.495
Ag. Ptr. Protectia Mediului
0244 / 544.134
Telefonul primarului
0800.800.884
Protectia consumatorului
0244/ 576.436
Prefectura Prahova
0244/ 51.45.45
Electrica
0244/ 929; 0244/ 405.701
Distrigaz
0244.597.786
Apa Nova
0244.407.600
Anticorupţie
0800.806.806

Autentificare

Copyright © 2017 INCOMOD. Ziar on line din Ploiesti, din Prahova, din Romania!. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.